Kies tussen 6% rente Of € 35.456 fiscale aftrek

Op deze Ecogroei-website leest u alles over de twee mogelijkheden om in een innovatieve vervoersoplossing deel te nemen: middels een 6,0% rentedragende Obligatielening of middels Participaties (met daaraan verbonden fiscale voordelen) in het kapitaal van Maatschap Felyx E-scooters 1.

Kenmerken obligatielening

Er zijn 235 obligaties van € 5.000 beschikbaar. De obligatielening heeft 6,0% rente (vanaf 1 mei 2017) die jaarlijks op 31 december wordt betaald. De aflossing gebeurt in 4 gelijke delen, per 31 december 2018 t/m 2021. De looptijd van de lening is dus slechts 4 jaar en 8 maanden. Als zekerheden gelden: geen achterstelling (senior-lening), pandrecht scooters en rekening-courant faciliteit van Felyx Sharing BV ad € 200.000.  

Kenmerken participaties

Deelname middels participaties is interessant voor particulieren die 52% IB betalen. Er zijn echter slechts 53 Participaties van € 5.000 beschikbaar. De fiscale aftrekpost 2017 bedraagt € 11.819 per Participatie van € 5.000. Bij de minimale deelname van € 15.000 genieten participanten dus van € 35.456 fiscale aftrek over 2017; als die aftrek tegen 52% IB te gelde kan worden gemaakt, leidt dat tot een belastingteruggave van 123% van het deelnamebedrag. Aan het einde van het project is € 1.779 IB per Participatie verschuldigd. 

Prospectus

Deelnemen in zowel de obligatielening als de participaties is mogelijk vanaf € 15.000; betaling dient tussen 17 en 30 april plaats te vinden. Via deze website kunt het volledige prospectus downloaden en deelnemen.