PROJECT GESLOTEN, INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

Op deze pagina treft u informatie aan over een project waar we onlangs participaties hebben uitgegeven. Inschrijven is niet meer mogelijk; de info over Maatschap Felyx E-scooters 1 is louter informatief van aard. 

FISCALE GEVOLGEN VAN DEELNEMEN met participaties

Deelnemen in Maatschap Felyx E-scooters 1 leidt tot grote belastingvoordelen. Hieronder wordt uitvoerig uitgelegd hoe zo’n investering in fiscaal opzicht in zijn werk gaat. 

Geniet van de voordelen van het fiscaal ondernemerschap

Participanten nemen deel als maat in Maatschap Felyx E-scooters 1. Om als investeerder optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen, moet de Belastingdienst Participanten als ondernemer voor de Inkomstenbelasting aanmerken. 

fISCAle stimuleringsmaatregelen

De overheid stimuleert elektrisch rijden door fiscaal gunstige regelingen open te stellen voor degenen die in E-scooters investeren. Investeerders in E-scooters kunnen namelijk gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Op grond van de MIA mag 13,5% van de helft van het investeringsbedrag van de E-scooters in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Met de Vamil kan 75% van een investering willekeurig worden afgeschreven. Deze fiscale regeling is van toepassing op 50% van het bedrag dat in de E-scooters wordt geïnvesteerd. Door sneller af te schrijven wordt de fiscale winst in het desbetreffende jaar verminderd.

€ 35.456 fiscale aftrek 2017 in box 1

Iedere maat mag zijn aandeel in het verlies van de Maatschap als “winst uit onderneming” op zijn box 1 inkomen in mindering brengen. In deze box worden alle inkomsten uit werk en woning belast. Omdat het Inkomstenbelastingtarief in box 1 progressief is kunnen Participanten de aftrekposten tegen maximaal 52% verzilveren. De fiscale aftrek per Participatie van € 5.000 bedraagt € 11.819. Bij de (minimale) deelname met € 15.000 geniet u in 2017 van € 35.456 fiscale aftrek. 

Belastingteruggave en -claim

Een voorlopige belastingteruggave 2017 leidt ertoe dat de belastingteruggave als gevolg van het deelnemen in de Maatschap gedurende 2017 in gelijke maandelijkse bedragen wordt uitbetaald. In dat geval heeft u vóór einde 2017, bij aftrek volledig tegen 52% IB, 123% van uw inleg terug. 

De Maatschap wordt medio 2017 omgezet in een BV. Deze (fiscaal geruisloze) inbreng leidt voor de Participanten tot een latente belastingclaim. De fiscale claim wordt berekend tegen een vast Inkomstenbelastingtarief van 25% en bedraagt € 1.779 per Participatie van € 5.000. Indien een Participant de aandelen in de BV verkoopt of de BV wordt beëindigd, moet 25% Inkomstenbelasting (box 2) worden betaald over de (verkoop)opbrengst van de aandelen en dient de belasting van € 1.779 per Participatie te worden voldaan. 

Middeling en inkomensafhankelijke voordelen

Bij sterk wisselende inkomens kan de deelnemer via middeling recht hebben op een belastingteruggave. Middeling houdt in dat over een aaneengesloten periode van drie jaar de belasting wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen in box 1 over die jaren.

Indien u na deelname een laag verzamelinkomen heeft, komt u wellicht voor bijkomende voordelen in aanmerking. Dankzij deelname daalt uw box 1 inkomen én uw verzamelinkomen 2015 namelijk fors. Dat kan tot gevolg hebben dat u in een of meer jaren in aanmerking komt voor kortingen, aftrekken of toeslagen waarvoor u voorheen niet (of voor een ongunstiger bedrag) in aanmerking kwam. 

Ruling beschikbaar

C&B More BV, een gespecialiseerd belastingadvieskantoor uit Groningen, heeft met de fiscus in Amsterdameen ruling afgesloten over de fiscale structurering van dit investeringsproject. Daarin zijn de met de Belastingdienst gemaakte afspraken bindend vastgelegd. De structuur van Maatschap Felyx E-scooters 1 en de wijze van verwerking van de resultaten van de Maatschap in de belastingaangiften van de Participanten, zijn in de ruling met de Belastingdienst afgestemd.