EMISSIEHUIS MET JARENLANGE ERVARING

Ecogroei BV is een emissiehuis voor fiscaal vriendelijke investeringen die bijdragen aan het milieu en/of een duurzamer energievoorziening. Ecogroei werft beleggers voor partijen die op zoek zijn naar risicodragend kapitaal voor deze duurzame investeringen. Ecogroei BV treedt altijd op als bestuurder van de maatschap die participaties of obligaties aanbiedt.

FISCAAL AANTREKKELIJKe investeringen

Ecogroei investeringen worden meestal gekenmerkt door de toepasbaarheid van Milieu Investeringsaftrek MIA (vaak in combinatie met de Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen, Vamil) of Energie Investeringaftrek, EIA. Vanwege deze fiscale aftrekken genieten beleggers hoge fiscale aftrekposten. Die aftrekposten hebben een fors fiscaal rendement tot gevolg in combinatie met de reductie van het risico.

ERVAREN EN INNOVATIEF

C.G. (Chris) Mol (1962) is directeur van Ecogroei BV. Hij is in 1989 afgestudeerd als Register Accountant en heeft ruim 25 jaar op een accountantskantoor gewerkt, waarvan bijna 10 jaar als partner. Sinds 1998 is hij werkzaam in de structurering en plaatsing van fiscale investeringen. Beleggers investeerden meer dan € 400 miljoen op de door hem gestructureerde fondsen. 

ECOGROEI LEVERT TOEGEVOEGDE WAARDE 

Ecogroei BV onderscheidt zich door haar zeer ervaren en deskundige advisering van particulieren over fiscale producten. De compacte organisatie staat borg voor een snelle en deskundige beantwoording van uw vragen. U wordt niet steeds doorverbonden; op 99% van uw vragen weten we u direct van antwoord te voorzien.